nouwens-bogaers copyright © 2021
disclaimer Vloerverwarming Onze tapijten zijn uitstekend toepasbaar in een ruimte met een vloerverwarming als hoofdverwarming (of bijverwarming). Bij een vloerverwarming is vaak sprake van een lage-temperatuur-verwarming (zgn. LTV systeem) waarbij de wateraanvoertemperatuur maximaal 40║C bedraagt en de vloer niet warmer wordt dan 28║C. De ruimte en de ondervloer zijn goed ge´soleerd (R > 2,50 m▓ K/W) en er wordt doorgaans zonder dag-nacht ritme gestookt. Bij de stoffering moeten het ondertapijt en het tapijt verlijmd worden en de stoffeerinstructies voor verlijmen worden gevolgd. De ondervloer en de toplaag mogen niet beschadigd raken en luchtinsluitingen tussen het (onder)tapijt en de vloer moeten worden voorkomen vanwege de negatieve invloed op het warmtetransport. Het ondertapijt moet geschikt zijn voor de toepassing van vloerverwarming. Tijdens het gebruik moet de luchtvochtigheid voldoende zijn (tenminste 50%) hierdoor zal de warmte prima worden getransporteerd en het tapijt in een goede conditie blijven.

n o u w e n s b o g a e r s

quality  is our signature