nouwens-bogaers copyright © 2021
disclaimer Garantie Op uw tapijt heeft u een vijfjarige garantie tegen vroegtijdige slijtage.  De garantie is aflopend; er wordt uitgegaan van een waardedaling van 20% per gebruiksjaar. Het eerste jaar vindt geen afschrijving plaats en wordt het tapijt ook gegarandeerd tegen productie- en/of materiaalfouten. De garantie op uw nouwens-bogaers-tapijt blijft uitsluitend gewaarborgd wanneer dit volgens de voorschriften is onderhouden en gestoffeerd. Vlekken kunnen nooit een aanleiding zijn tot reclame en kunnen ook nooit onder enige (fabrieks)garantie vallen.

n o u w e n s b o g a e r s

quality  is our signature